Isikuandmete vastutav töötleja on Liivakallur OÜ, (aadress Tartu linn, Turu 28c, reg kood: 11077299) (edaspidi ka Poe haldaja).

Isikuandmete töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte. Kasutame andmeid eesmärgil, milleks neid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Eesmärgi täitumisel kustutame või anonüümime isikuandmed.

Isikuandmed on Kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Töödeldav isikuandmete koosseis sõltub sellest, milliseid konkreetseid teenuseid ta kasutab või näiteks milliseid nõusolekuid Poe haldajale andmete töötlemiseks annab. Arvestame andmete kogumisel minimaalsuse põhimõttega ehk kogume vaid eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmeid.

 

Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel või infopäringu tegemisel. Tellimuse esitamisel kliendi poolt sisestatud Poe haldajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse või müügipakkumise osutamiseks Kliendile.

Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad

 • andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korter, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis)
 • kliendiga sõlmitud lepingute jms dokumentide andmed,
 • andmed, mis sind identifitseerivad (IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seade, operatsioonisüsteem ja versioon)
 • andmed veebilehe kasutamise kohta (URL-i klõpsuvood, vaadatud tooted/teenused, lehtede reageerimisajad, kui kaua meie lehel viibid)

 

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema põhjendatud ja seaduslik. Isikuandmete töötlemine võib toimuda erinevatel õiguslikel alustel: seadusest tuleneva kohustuse täitmine, lepingu täitmine, ettevõtte õigustatud huvi, sinu nõusolek. Samuti võib toimuda isikuandmete töötlemine erinevatel eesmärkidel: turunduspakkumiste saatmine, lepingu sõlmimisega seotud tegevused, kliendisuhtlus, toote/teenuse pakkumine, toote/teenuse/veebilehe täiustamine

Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku teostada lepingu täitmiseks vajalikku isikuandmete töötlust, et oleks võimalik täita Kliendiga sõlmitud lepingut või teha enne lepingu sõlmimist vajalikke toiminguid. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil.

Tänapäeval on tavapärane, et kasutatakse kolmandaid osapooli, et aidata ettevõttel oma tegevusi lihtsustada ja/või teenust paremini osutada (näiteks klientidega suhelda, rakendust majutada – Zone Media OÜ, ülekandeteenuseid pakkuda – Montonio Finance, koguda statistikat – Google Analytics, teostada transporti jms). Seetõttu tehakse koostööd kolmandate osapooltega, kellega on mõnikord vaja ka isikuandmeid jagada.

Poe haldaja kasutab küpsiseid ehk cookisid – mahult väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse veebilehti külastades, kui need on saidi tööks hädavajalikud. Kõigi teiste küpsiste salvestamiseks on vaja teie luba. Kui te küpsiste kasutamisega ei nõustu, keelake need sellel lehel esitatud juhiste järgi, et takistada veebilehel küpsiste salvestamist teie arvutisse.

Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati

 

Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse.
 • kolmandate osapoolte (füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja) küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel.

 

Küpsiste liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

 • Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu saidi kaitstud aladele. Koduleht ei tööta ilma nende küpsisteta korralikult.
 • Statistikaga seotud küpsised aitavad veebilehtede omanikel mõista, kuidas külastajad saidiga suhtlevad, kogudes ja avaldades andmeid anonüümselt. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada
 • Eelistustega seotud küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada teavet, mis muudab seda, kuidas veebileht töötab või välja näeb – st näiteks teie eelistatud keelt või asukohta, et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.
 • Personaalse reklaami küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Kasutaja saab vastavad küpsised välja lülitada.

 

Et saada täpsem kontroll küpsiste üle, vaadake üle oma eelistatud veebilehitseja privaatsuse ja küpsiste seaded. Kui Sa ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Sinu arvutisse, siis võid need blokeerida oma veebilehitseja sätetes. Nii ei salvestata ei meie ega ühegi teise veebilehe küpsiseid, kuid selle tulemusena ei pruugi kõik veebilehtede funktsioonid korralikult toimida.

Võite veebilehitseja sätteid muuta ka nii, et kui veebileht soovib küpsist salvestada, siis ilmub sellekohane hoiatus ning saad iga küpsise puhul valida, kas nõustud sellega või mitte

e saate kustutada kõik juba teie seadmesse salvestatud küpsised, kustutades oma brauseri sirvimisajaloo. See kõrvaldab kõik küpsised kõigist külastatud veebisaitidest. Pange tähele, et nii võite kaotada ka osa salvestatud teabest (nt salvestatud sisselogimisandmed, saidi eelistused)

Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist. Olete andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks konkreetsel eesmärgil. Kui olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks ja soovite selle tagasi võtta, siis saab seda teha saates e-kirja info@liivakallur.ee

Me säilitame isikuandmeid perioodil, mis on vajalik töötlemise eesmärkide täitmiseks või kuni seadus seda ette näeb.

Shopping Cart